•  
  Introduceti datele in campurile marcate cu sageti () si obtineti imediat Fluturasul de Salariu pentru luna selectata, cu calculul salariului de la brut la net, contributiile angajatului, contributiile angajatorului si total cost societate.
   
  - Se selecteaza luna pentru care se doreste calculul salarial. In urma acestei selectii se vor afisa zilele lucratoare ale lunii respective.
  - Se introduce salariul brut din Contractul Individual de Munca.
  - Se alege din lista raspunsul pentru intrebarea privind functia de baza (daca salariatul beneficiaza de deduceri).
  - Se seteaza din lista derulanta numarul de persoane aflate in intretinere. Conform legislatiei doar persoanele care au functia de baza pot avea persoane in intretinere, iar pentru calculul deducerilor suplimentare se pot lua in considerare maxim 4 persoane.
  - Se alege din lista raspunsul pentru intrebarea privind scutirea de la plata impozitului pe venitul din salariu pentru programatori sau salariatii care sunt posesori a unui certificat de incadarare in grad de handicap.
  - Trebuie precizat daca salariatul este pensionar. Se alege raspunsul din lista.
  - Se introduce numarul de zile lucrate in luna pentru care se doreste calculul.
  - Se introduce numarul tichetelor de masa. Salariatul beneficiaza de tichete de masa doar daca acesta are functia de baza in cadrul societatii.
  - Se seteaza valoarea unui tichet de masa. Implicit este setata ultima valoarea publicata.
  - In situatia in care in contractul individual de munca sunt prevazute sporuri permanente (Toxicitate, Munca Grea, Vechime) se introduce procentul acestora.
  - Daca este cazul, introduceti valoarea primei brute.
  - Exista posibilitatea de a introduce si valoarea avantajelor in natura.
  - Daca in luna respectiva exista un Concediu de Odihna, se introduc zilele si indemnizatia aferenta. Acestea pot fi calculate folosind calculatorul de Concediu de Odihna.
  - Daca in luna respectiva exista un Concediu Medical, se introduc zilele, indemnizatiile corespunzatoare si codul indemnizatiei (01-15). Acestea pot fi calculate folosind calculatorul de Concediu Medical.
  - Se introduc retinerile si avansul, daca este cazul.
  - Pentru calculul contributiei la FAAMBP trebuie introdus procentul Tarifului de Risc, conform codului CAEN al societatii. Pentru a afla acest tarif puteti consulta lista CAEN.
  - Pentru calculul contributiei la CAS, trebuie setate conditiile de munca (Grupa de munca: Gr. 3 - Normale; Gr. 2 - Deosebite; Gr. 1 - Speciale).
  - Pentru echivalentul in valuta al sumelor din fluturas, trebuie introdus un curs valutar (EURO / USD / etc.).
   
  Inainte de a vizualiza sau imprima fluturasul, trebuie sa va asigurati ca ati pontat corect. In acest sens exista o linie de avertizare.
   
  Legenda:
  CAEN – Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala
  CIM – Contract Individual de Munca
  CO – Concediu de Odihna
  CM
  – Certificat Medical, Concediu Medical
  SB – Salariul Brut, este valoarea mentionata in CIM la litera „J. Salariul”
  TVB – Total Venituri Brute (cuprinde salariul realizat conform orelor lucrate, prime, bonusuri, sporuri, indemnizatii de concedii de odihna, indemnizatii de concedii medicale, etc.)
  VI – Venit Impozabil
  SN – Salariul Net
  RP – Rest de Plata
  FNUASS – Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate
  FAAMBP – Fondul de Asigurari pentru Accidentele de Munca si Boli Profesionale

  
solutii hr payroll