Actualizat la 10.01.2023
Introducere Date din CM   Indicatii si Avertismente
De la (zi/luna/an)
Pana la (zi/luna/an)
Continuare (zi/luna/an)
Cod Indemnizatie (1-15)
Procent Cf. Cod Indemnizatie(*)
Procent Pt. Codurile 02, 03 si 04(**)
Constituire Baza de Calcul CM  
An - Luna Zile Lucr. TVB Zile Stagiu (***)
Media Zilnica a Bazei de Calcul  
Baza de calcul a indemnizatiei
Zile baza de calcul
Media Zilnica a Bazei de Calcul
Zile CM si Indemnizatii Brute Zile Indemnizatii
Zile Calendaristice CM:
Total Zile Lucratoare si Indemnizatii CM
Zile si Indemnizatii Suportate de FIRMA
Zile si Indemnizatii Suportate de FNUASS
Zile si Indemnizatii Suportate de FAAMBP
Pentru calculul salariului net, Zilele CM si Indemnizatiile Brute obtinute, se vor introduce in Calculatorul de Salarii, impreuna cu celelalte informatii, dupa caz.
  ►  Mergi la Calculatorul de Salarii
Limitarea responsabilitatii: Acest calculator poate fi folosit doar la simularea calculului concediului medical si nu ofera o opinie pentru cazurile particulare. Prezentul site isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii acestui calculator.