« Salariul Minim Brut – Mai 2016 | Tichete de Masa – Mai 2016 »

Concediu de Crestere a Copilului – Iulie 2016

miercuri, 18 mai 2016 - postat de

Copil_2

Incepand cu luna Iulie 2016, Lg. 66 din 19.04.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 304 / 20.04.2016, modifica OUG 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Incepand cu 01.07.2016 indemnizatia minima lunara este de 1.063 lei, iar stimulentul de insertie va fi de 532 lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Poate beneficia de concediu si indemnizatie de crestere a copilului oricare dintre parintii firesti ai copilului, una dintre persoanele care a adoptat copilul sau persoana care a fost numita tutore.
Persoana care solicita concediul si indemnizatia de crestere a copilului trebuie sa fi realizat venituri pentru o perioada de 12 luni in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Veniturile ce sunt luate in considerare la calculul indemnizatiei de crestere a copilului sunt:

  • veniturile din salarii si asimilate salariilor;
  • veniturile din activitati independente;
  • veniturile din activitati agricole, sivicultura si piscicultura.

Concediul si indemnizatia de crestere a copilului se acorda pentru o perioada de pana la 2 ani sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap. Astfel, la finalul concediului de sarcina si lauzie (dupa cele 126 de zile calendaristice), parintele are posibilitatea de a intra in concediul de cresterea a copilului. Pentru a beneficia de indemnizatia pentru acest concediu, este obligatoriu ca din cele 126 de zile de concediu de sarcina si lauzie, salariata sa fi efectuat cel putin 42 de zile calendaristice dupa data nasterii copilului.

Pe langa faptul ca a fost eliminata varianta de concediu de crestere a copilului pana la 1 an, cea mai importanta modificare o reprezinta eliminarea plafonului maxim si a raportarii la indicatorul social de referinta (ISR).

Incepand cu 01.07.2016 indemnizatia lunara a concediului de crestere a copilului „se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata”.

Astfel, observam ca s-a introdus raportarea la salariul minim brut pe tara garantat in plata, ceea ce inseamna ca in prezent valoarea indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica de 1.063 lei, adica 1.250 lei * 85%.

Incepand cu data de 01.07.2016, majoritatea indemnizatiilor pentru concediul de crestere a copilului aflate in plata, se vor recalcula din oficiu. Exceptia de la aceasta regula o reprezinta indemnizatiile persoanelor care se afla in concediu de crestere a copilului pana la 1 an sau in plata stimulentului de insertie, precum si persoanele care se afla in concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la 2 ani, pentru care este nevoie de o cerere si de acte doveditoare.

Persoanele aflate in concediul de crestere a copilului, care isi reiau activitatea sau realizeaza venituri impozabile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, beneficiaza de un stimulent de insertie in suma de 532 lei (reprezentand 50% din cuantumul minim al indemnizatiei).

Stimulent insertie = Salariul Minim * 85% * 50%

In situatia in care persoanele aflate in concediul de crestere a copilului isi reiau activitatea cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
In cazul copilului cu handicap, in situatia de mai sus, acodarea stimulentului de insertie se prelungeste pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani.

In cazul in care sarcina este gemenala, tripleti sau mutipleti, indemnizatia se majoreaza cu 1.063 lei (85% din salariul minim brut garantat in plata) pentru fiecare copil, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

Ca si pana acum, pentru a intra in concediu de crestere a copilului, salariata trebuie sa depuna la angajator o cerere de suspendare a activitatii, la care ataseaza o copie a certificatului de nastere a copilului.
Angajatorul va emite o decizie de suspendare a contractului de munca si o va inregistra in REGES. Angajatorul trebuie sa-i elibereze salariatei o adeverinta cu veniturile nete realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului.

Indeminizatia lunara de crestere a copilului este platita de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala din raza teritoriala in care solicitantul isi are domiciliu. Pentru a primi indemnizatia, solicitantul trebuie sa depuna un dosar care trebuie sa contina:

  • cerere tip;
  • copie act de identitate solicitant;
  • copie certificat de nastere al copilului;
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul (pentru adoptie sau tutela);
  • adeverinta cu veniturile nete obtinute in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului;
  • copie solicitare de suspendare a activitatii vizata de angajator;
  • decizia de suspendare a activitatii pentru perioada de concediul pentru cresterea copilului;

Dupa ce concediul de crestere a copilului se termina, salariata trebuie sa intocmeasca o cerere de reluare a activitatii in baza aceluiasi contract de munca.
Angajatorul va emite o decizie de reluare a activitatii pe care o va inregistra in REGES.
In acelasi timp, la reluarea activitatii, salariata trebuie sa efectueze controlul medical de medicina muncii.

Pe perioada in care contractul individual de munca este suspendat, angajatorul are obligatia pastrarii locului de munca al salariatei.
Conform Art. 83, lit. a) din Lg. 53 / 2003 – Codul Muncii, in aceasta perioada, angajatorul poate angaja o alta persoana cu contract individual de munca pe durata determinata, acesta urmand a inceta de drept la reluarea activitatii salariatei titulare a postului.

Dupa publicarea normelor de aplicare vom reveni si cu calculatorul de Concediu Crestere Copil actualizat.