« Salariul Mediu Brut – Ianuarie 2018 | Salariul Minim Brut – Ianuarie 2019 »

Sarbatorile Legale – Vinerea Mare

marți, 13 martie 2018 - postat de

Incepand cu anul 2018, se introduce inca o zi de sarbatoare legala in care nu se va lucra, respectiv Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui. Aceasta impreuna cu celelalte zile libere acordate cu ocazia Pastelui formeaza o minivacanta de 4 zile.

Alin. 1 al Art. 139 din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii a fost modificat de Legea 64 / 12.03.2018 care a fost publicata in Monitorul Oficial numarul 226 din 13.03.2018. Astfel, ultima zi de vineri inaintea Pastelui este declarata zi nelucratoare adaugandu-se celorlalte sarbatori legale.Citeste mai mult

« Tichete de Masa – Decembrie 2016 | Salariul Minim Brut – Februarie 2017 »

Sarbatorile Legale – 1 iunie

sâmbătă, 19 noiembrie 2016 - postat de

1-iunie

Incepand cu anul 2017, pe langa ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, se introduce inca o zi de sarbatoare legala cand nu se va lucra, respectiv 1 iunie – Ziua Copilului.

Alin. 1 al Art. 139 din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii a fost modificat de Legea 220 / 17.11.2016 care a fost publicata in Monitorul Oficial numarul 931 din 18.11.2016. Astfel, data de 1 iunie – Ziua Copilului este declarata zi nelucratoare adaugandu-se celorlalte sarbatori legale.Citeste mai mult

« Tichete de Masa – Mai 2016 | Tichete de Masa – Decembrie 2016 »

Sarbatorile Legale – 24 ianuarie

vineri, 21 octombrie 2016 - postat de

24_ianuarie

Incepand cu anul 2017 se introduce o noua zi de sarbatoare legala in care nu se va lucra, respectiv 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane.

Alin. 1 al Art. 139 din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii a fost modificat de Legea 176 care a fost publicata in Monitorul Oficial numarul 808 din 13.10.2016. Astfel, data de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane este declarata zi nelucratoare adaugandu-se celorlalte sarbatori legale.

Citeste mai mult

« Codul Fiscal 2016 | Salariul Minim Brut – Mai 2016 »

Programarea Concediilor de Odihna

miercuri, 16 decembrie 2015 - postat de

Programare CO

Fiecare salariat are prevazut in contractul de munca un numar de zile lucratoare de concediu de odihna. Conform Art. 145, alin. 1 din Lg. 53 / 2003 – Codul Muncii, durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare.

In contractul individual de munca, salariatul poate avea un numar mai mare de zile de concediu de odihna decat minimul reglementat de Codul Muncii, daca acest lucru este prevazut in contractul colectiv de munca sau daca salariatul, in urma unei negocieri directe cu angajatorul, obtine un numar mai mare de zile de concediu de odihna.

Printre activitatile pe care angajatorul trebuie sa le efectueze la final de an, se regaseste si programarea concediilor de odihna pentru toti salariatii pentru anul urmator.Citeste mai mult

« Incetare CIM de Drept | Codul Fiscal 2016 »

Incetare CIM prin Concediere

miercuri, 23 septembrie 2015 - postat de

CIM_9

Concedierea, conform Art. 58, alin. 1 si 2 din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii), reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului si poate fi dispusa pentru motive ce tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatilor pentru anumite situatii cum ar fi: salariatul este in concediu medical, in cazul instituirii carantinei, salariata este gravida si a adus la cunostinta acest lucru angajatorului, pe durata concediului de maternitate, pe durata concediului de crestere a copilului, pe durata in care salariata se afla in plata stimulentului de insertie, in situatia exercitarii unei functii eligibile, pe durata concediului de odihna.Citeste mai mult

« Incetare CIM cu Acordul Partilor | Incetare CIM prin Concediere »

Incetare CIM de Drept

marți, 22 septembrie 2015 - postat de

CIM_8

Contractul Individual de Munca poate inceta de drept pentru situatiile enumerate la Art. 56, alin. 1 din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii). Printre acestea se regasesc: expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul, decesul salariatului, pensionarea, nulitatea contractului, condamnarea salariatului, retragerea avizelor sau a autorizatiilor pentru exercitarea profesiei.

Dintre toate situatiile care pot genera incetarea de drept a contractului individual de munca, cel mai folosit articol este Art. 56, alin. 1, lit. i din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii) – “la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata”.Citeste mai mult

« Incetare CIM cu Demisie | Incetare CIM de Drept »

Incetare CIM cu Acordul Partilor

sâmbătă, 19 septembrie 2015 - postat de

Business deal

Articolul care indica faptul ca incetarea contractului individual de munca se poate produce “ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea” este Art. 55, lit. b din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii).

Conform articolului mai sus mentionat, daca salariatul formuleaza o cerere prin care solicita incetarea contractului cu Art. 55, lit. b – Acordul partilor, angajatorul nu este obligat sa accepte solicitarea acestuia.

Este posibil ca din motive obiective, pentru o buna desfasurare a activitatii, angajatorul sa aiba nevoie de o perioada de timp pentru a gasi un inlocuitor sau pur si simplu nu doreste sa renunte la perioada de preaviz pe care salariatul este obligat sa o acorde.Citeste mai mult

« Incetare CIM in Perioada de Proba | Incetare CIM cu Acordul Partilor »

Incetare CIM cu Demisie

vineri, 18 septembrie 2015 - postat de

CIM_6

Articolul cu care se efectueaza incetarea contractului individual de munca ca urmare a prezentarii unei demisii este Art. 81, alin. 1 din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii), care prevede ca: “Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz”.

In cazul in care salariatul doreste incetarea contractului individual de munca, acesta trebuie sa isi redacteze demisia in 2 exemplare si sa o inregistreze la registratura societatii sau sa o inmaneze Departamentului Resurse Umane. In lipsa unui astfel de departament, conducatorul societatii, la primirea demisiei, va mentiona pe ambele exemplare “Am luat la cunostinta”, le va semna si optional le va stampila. Spunem optional deoarece stampilarea documentelor nu mai este obligatorie conform prevederilor Ordonantei 17 din 15.07.2015.Citeste mai mult

« Incetarea Contractului Individual de Munca | Incetare CIM cu Demisie »

Incetare CIM in Perioada de Proba

miercuri, 16 septembrie 2015 - postat de

CIM_5

Una din modalitatile prin care contractul individual de munca poate inceta, este incetarea in timpul perioadei de proba, iar articolul folosit drept temei legal este Art. 31, alin. 3 din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii), care prevede ca: “pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia“.

Conform Art. 31, alin. 1 din Lg. 53 / 2003, salariatul poate fi supus unei perioade de proba de maxim 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de maxim 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Persoanele cu handicap, conform aliniatului 2 al aceluiasi articol, pot fi supuse unei perioade de proba ce poate ajunge pana la 30 de zile calendaristice.Citeste mai mult

« Veniturile Neimpozabile | Incetare CIM in Perioada de Proba »

Incetarea Contractului Individual de Munca

luni, 14 septembrie 2015 - postat de

CIM_4

Modalitatile prin care contractul individual de munca poate inceta sunt: notificare in perioada de proba, demisie, acordul partilor, de drept si concediere.

Pentru incetarea contractului individual de munca, angajatul sau angajatorul, trebuie sa intocmeasca un document pe care trebuie sa i-l aduca la cunostinta celeilalte parti, respectand termenele si prevederile din Codul Muncii, contractul individual de munca, regulamentul de ordine interioara sau din contractul colectiv de munca, daca este cazul.Citeste mai mult