« Salariul Mediu Brut – Ianuarie 2020 |

Acordare Zile Libere Parinti

miercuri, 01 aprilie 2020 - postat de

Incepand data de 14.03.2020 a fost publicata in Monitorul Oficial cu numarul 209, Legea 19 / 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Conform prevederilor acestei legi, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.

Parintii pot beneficia de zile libere platite daca parintii indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
 • locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca

Zile libere platite se acorda unuia dintre parinti, pe baza unei cereri, pe toata perioada in care autoritatile decid inchiderea temporara a unitatilor de invatamant.

Cererea salariatului trebuie insotita de:

Indemnizatia pentru zilele libere platite reprezinta 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe tara, prorata pentru fiecare zi lucratoare.

Pentru perioada in care autoritatile decid inchiderea unitatilor de invatamant, sumele nete incasare de parinti pentru aceaste indemnizatii sunt suportate de stat din Fondul de garantare a creantelor salariale, iar contributiile pentru CAS, Sanatate si Impozitul sunt suportate de Angajator.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru zilele libere acordate parintilor, se vor deconta de catre Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca Judetene / a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in baza unei cereri, care va fi insotita de urmatoarele documente:

 • lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere si indemnizatia aferenta;
 • copie de pe statul de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
 • declaratia pe propria raspundere din partea Angajatorului, din care sa rezulte ca persoanele pentru care solicita valoarea neta a indemnizatiilor, indeplinesc conditiile prevazute de Legea 19 / 2020;
 • dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii pentru care se solicita si s-au platit indemnizatiile.

Cererea trebuie sa fie datata, semnata si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

 • datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
 • contul bancar;
 • numele reprezentantului legal al angajatorului;
 • suma totala solicitata;
 • numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.