ElementDescriereData Aparitiei
Hotarare 500 privind registrul general de evidenta a salariatilor (REGES) 2011.05.18
Hotarare 518 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate (Diurna Strainatate) 1995.07.10
Hotarare 1860 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii (Diurna in Tara) 2006.12.21
Lege 31 Societatilor Comerciale – Republicare 1990.11.16
Lege 53 Codul Muncii 2003.01.24
Lege 76 privind sistemul asigurarilor pentru Somaj si Stimularea Ocuparii Fortei de Munca 2002.01.16
Lege 76 - Norme de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru Somaj si Stimularea Ocuparii Fortei de Munca 2002.02.20
Lege 142 privind acordarea tichetelor de masa 1998.07.08
Lege 187 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 2014.12.29
Lege 193 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa 2006.05.17
Lege 200 privind constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata Creantelor Salariale 2006.05.22
Lege 200 - Norme de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata Creantelor Salariale 2006.12.21
Lege 204 privind Pensiile Facultative 2006.05.22
Lege 210 a concediului paternal (CP) 1999.12.31
Lege 210 - Norme de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 (CP) 2000.04.10
Lege 227 privind Codul Fiscal 2015.09.10
Lege 263 privind sistemul unitar de pensii publice (CAS) 2010.12.16
Lege 263 - Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (CAS) 2011.03.20
Lege 319 Securitatii si Sanatatii in Munca 2006.07.14
Lege 319 - Norme
de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 2006.10.11
Lege 346 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP) 2002.06.05
Lege 346 - Norme de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP) 2006.06.06
Lege 448 privind protectia si promovarea drepturilor Persoanelor cu Handicap – Republicare 2006.12.06
Lege 448 - Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor Persoanelor cu Handicap 2007.03.14
Lege 448 - Instructiuni Art. 78 pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor Persoanelor cu Handicap 2008.11.12
Ordin 233 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate (CM) 2006.03.14
Ordin 1016 privind aprobarea deducerilor 2005.07.18
Ordin 835 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator (Programatori) 2015.07.16
Ordin 1918 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic (REGES) 2011.07.25
Ordonanta 20 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala 2005.01.27
Ordonanta 92 Codul de Procedura Fiscala 2003.12.24
OUG 8 privind acordarea vaucherelor de vacanta 2009.02.18
OUG 8 - Norme de aplicare privind acordarea tichetelor de vacanta 2009.02.18
OUG 82 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind Societatile Comerciale si a altor acte normative incidente 2007.06.28
OUG 96 privind Protectia Maternitatii la locurile de munca 2003.10.14
OUG 96 - Norme de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind Protectia Maternitatii la locurile de munca 2004.04.07
OUG 111 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (CCC) 2010.12.08
OUG 111 - Norme de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (CCC) 2011.01.31
OUG 148 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (CCC) 2005.11.03
OUG 158 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) 2005.11.17
OUG 158 - Norme de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) 2006.01.27
OUG 158 - Norme Art. 51-3 de aplicare a prevederilor art. 51 alin. 31 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) 2010.05.11

  

curs valutar

din data 2019-01-21
EURO
4.7081 lei

USD
4.1377 lei

GBP
5.3199 lei

blog salarizare

Telekom.ro