•  
  Completati campurile marcate prin sageti ( / ) cu datele din Certificatul Medical si obtineti imediat numarul zilelor de Concediu Medical si indemnizatiile brute aferente. Pentru a obtine restul de plata aferent indemnizatiilor brute obtinute, acestea trebuie introduse in Calculatorul de Salarii.  
   
  - Certificatele Medicale (CM) sunt de 2 feluri: "Initiale" si "In continuare". A se urmari ce este bifat in prima casuta din dreapta sus a certificatului.
  - Pentru CM Initiale se completeaza campurile "De la" (data de inceput) si "Pana la" (data de sfarsit), asa cum apar scrise in acesta.
  - Pentru CM in continuare se completeaza si campul "Continuare" cu data de inceput a CM initial. Daca CM este initial, campul "Continuare" nu trebuie completat.
  - Se alege Codul indemnizatiei (01-15) din lista derulanta. Sub acest camp, in functie de codul ales se va afisa denumirea codului ales.
  - (*) In functie de codul ales, se va afisa procentul de calcul a indemnizatiei. Acesta poate fi observat pe spatele CM. Cum pentru codurile de indemnizatie "02", "03" si "04" sunt disponibile cate 2 procente, procentul afisat implicit va fi 0%.
  - (**) Daca CM este acordat in urma unui accident de munca sau boala profesionala, acesta are codul de indemnizatie "02", "03" sau "04". In aceasta situatie trebuie ales procentul corespunzator (80% sau 100%) in casuta urmatoare. 
  - In functie de data de inceput a CM, in coloana „An – Luna” din tabel se vor afisa cele 6 luni anterioare ivirii CM initial.
  - In coloana „Zile Lucr.” se vor afisa zilele lucratoare corespunzatoare celor 6 luni anterioare ivirii CM initial.
  - In coloana „TVB” trebuie completat Total Venit Brut realizat in lunile respective.
  - (***) Daca zilele de stagiu sunt diferite de zilele lucratoare afisate in coloana „Zile Lucr.”, atunci in coloana „Zile Stagiu” trebuie completat numarul acestora. Aceasta coloana nu se completeaza daca zilele efective de stagiu sunt egale cu zilele lucratoare.
  - Pentru a beneficia de indemnizatie de CM, salariatul trebuie sa aiba un stagiu de minim de cotizare de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Zilele de stagiu totalizeaza: Zilele Lucrate, Zilele de Concediu de Odihna, Zilele de Concediu Medical, Zilele de Somaj.
   
  Dupa ce ati introdus toate informatiile veti obtine:
  - numarul de zile calendaristice de CM;
  - numarul total de zile lucratoare si indemnizatii CM;
  - numarul de zile lucratoare si indemnizatii CM suportate de: FIRMA, FNUASS si / sau FAAMBP.
   
  Legenda:
  CM – Certificat Medical, Concediu Medical
  TVB – Total Venituri Brute (cuprinde salariul realizat conform orelor lucrate, prime, bonusuri, sporuri, indemnizatii de concedii de odihna, indemnizatii de concedii medicale, etc.)
  FNUASS – Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate
  FAAMBP – Fondul de Asigurari pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale
  
evomag.ro