Actualizat la 04.06.2018
Introducere Date din CM   Indicatii si Avertismente
De la (zi/luna/an)
Pana la (zi/luna/an)
Continuare (zi/luna/an)
Cod Indemnizatie (1-15)
Procent Cf. Cod Indemnizatie(*)
Procent Pt. Codurile 02, 03 si 04(**)
Constituire Baza de Calcul CM  
An - Luna Zile Lucr. TVB Zile Stagiu (***)
Media Zilnica a Bazei de Calcul  
Baza de calcul a indemnizatiei
Zile baza de calcul
Media Zilnica a Bazei de Calcul
Zile si Indemnizatii CM Zile Indemnizatii
Zile Calendaristice CM:
Total Zile Lucratoare si Indemnizatii CM
Zile si Indemnizatii Suportate de FIRMA
Zile si Indemnizatii Suportate de FNUASS
Zile si Indemnizatii Suportate de FAAMBP
Limitarea responsabilitatii: Acest calculator poate fi folosit doar la simularea calculului concediului medical si nu ofera o opinie pentru cazurile particulare. Prezentul site isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii acestui calculator.