« Incetare CIM in Perioada de Proba | Incetare CIM cu Acordul Partilor »

Incetare CIM cu Demisie

vineri, 18 septembrie 2015 - postat de

CIM_6

Articolul cu care se efectueaza incetarea contractului individual de munca ca urmare a prezentarii unei demisii este Art. 81, alin. 1 din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii), care prevede ca: “Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz”.

In cazul in care salariatul doreste incetarea contractului individual de munca, acesta trebuie sa isi redacteze demisia in 2 exemplare si sa o inregistreze la registratura societatii sau sa o inmaneze Departamentului Resurse Umane. In lipsa unui astfel de departament, conducatorul societatii, la primirea demisiei, va mentiona pe ambele exemplare “Am luat la cunostinta”, le va semna si optional le va stampila. Spunem optional deoarece stampilarea documentelor nu mai este obligatorie conform prevederilor Ordonantei 17 din 15.07.2015.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Incetarea Contractului Individual de Munca | Incetare CIM cu Demisie »

Incetare CIM in Perioada de Proba

miercuri, 16 septembrie 2015 - postat de

CIM_5

Una din modalitatile prin care contractul individual de munca poate inceta, este incetarea in timpul perioadei de proba, iar articolul folosit drept temei legal este Art. 31, alin. 3 din Lg. 53 / 2003 (Codul Muncii), care prevede ca: “pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia“.

Conform Art. 31, alin. 1 din Lg. 53 / 2003, salariatul poate fi supus unei perioade de proba de maxim 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de maxim 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Persoanele cu handicap, conform aliniatului 2 al aceluiasi articol, pot fi supuse unei perioade de proba ce poate ajunge pana la 30 de zile calendaristice.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Veniturile Neimpozabile | Incetare CIM in Perioada de Proba »

Incetarea Contractului Individual de Munca

luni, 14 septembrie 2015 - postat de

CIM_4

Modalitatile prin care contractul individual de munca poate inceta sunt: notificare in perioada de proba, demisie, acordul partilor, de drept si concediere.

Pentru incetarea contractului individual de munca, angajatul sau angajatorul, trebuie sa intocmeasca un document pe care trebuie sa i-l aduca la cunostinta celeilalte parti, respectand termenele si prevederile din Codul Muncii, contractul individual de munca, regulamentul de ordine interioara sau din contractul colectiv de munca, daca este cazul.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Concediul si Indemnizatia de Risc Maternal | Incetarea Contractului Individual de Munca »

Veniturile Neimpozabile

sâmbătă, 29 august 2015 - postat de

0

In prezent cota de impozitare este de 16% si conform Art. 43 din Lg. 571 / 2003 – Codul Fiscal se aplica asupra venitului impozabil pentru urmatoarele categorii de venituri: activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, investitii, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, premii sau alte surse.

Tot in Lg. 571 / 2003 – Codul Fiscal sunt enumerate veniturile neimpozabile (Art. 42) si sumele care nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile (Art. 55, alin. 4).

Astfel, in anumite conditii prevazute de lege, in baza contractului individual de munca, persoana fizica, poate incasa sau realiza sume de bani care sa nu fie impozitate. In continuare va prezentam Topul veniturilor neimpozabile sau scutite de la plata impozitului, cel mai des intalnite in calculul salarial de Calculatoare-Salarizare.ro:Citeste mai mult

Citeste si: »
« Modificari Legislative – Iulie 2015 | Veniturile Neimpozabile »

Concediul si Indemnizatia de Risc Maternal

miercuri, 26 august 2015 - postat de

Concedii_01_CM

Conform OUG 96 / 2003, in cazul in care salariata gravida prezinta un risc maternal, aceasta poate beneficia de concediu de risc maternal ce se acorda de catre medicul curant.

Indemnizatia pentru acest tip de concediu medical se suporta integral din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS).

Pentru plata indemnizatiei aferenta acestui tip ce concediu medical, nu este necesara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare. Certificatul medical pentru „Risc maternal” are codul de indemnizatie „15”, iar procentul corespunzator indemnizatiei este 75%.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Persoanele cu Handicap | Concediul si Indemnizatia de Risc Maternal »

Modificari Legislative – Iulie 2015

luni, 03 august 2015 - postat de

Modificari_Legislative_1


⇒ Concediu Medical fara control la domiciliu

Lg. 183 / 02.07.2015 publicata in Monitorul Oficial numarul 496 / 07.07.2015, abroga prevederile literei c) a articolului 31 din OUG 158/2005, care prevedea ca salariatul sa fie prezent la domiciliu sau la adresa indicata, intr-un anumit interval de timp, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Aceasta era una din conditiile pe care trebuia sa le indeplineasca salariatul pentru a beneficia de indemnizatie de concediu medical.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Concediul si Indemnizatia pentru Ingrijirea Copilului Bolnav | Modificari Legislative – Iulie 2015 »

Persoanele cu Handicap

miercuri, 29 iulie 2015 - postat de

Persoanele_cu_HandicapPersoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale (Art. 2, alin. 1 din Lg. 448 / 2006).

Persoanele cu handicap beneficiaza de diferite drepturi ca urmare a incadrarii intr-un grad de handicap, tinandu-se cont de tipul handicapului si de gravitatea acestuia.

Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului, in timp ce pentru adulti incadrarea se face de comisia de evaluare.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Programatori | Persoanele cu Handicap »

Concediul si Indemnizatia pentru Ingrijirea Copilului Bolnav

miercuri, 22 iulie 2015 - postat de

Concedii_01_CM

Acest tip de concediu medical se acorda optional unuia dintre parinti pentru „ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani” (Art. 26, alin. 1, din OUG 158 / 2005).

Parintele beneficiaza de certificatul medical pentru ingrijirea copilului bolnav, daca este asigurat in sistemul de sanatate si daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare.

Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Se considera o luna de stagiu de cotizare realizata, luna in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Suspendarea Contractului Individual de Munca | Concediul si Indemnizatia pentru Ingrijirea Copilului Bolnav »

Programatori

vineri, 17 iulie 2015 - postat de

Programatori

Programatorul, conform Dex online, este o persoana specializata in intocmirea programelor pentru calculatoare.

In Romania, prevederile legale privind activitatile de creatie de programe pentru calculator, din punct de vedere al salarizarii, sunt regasite in Lg. 571 / 2003 – Codul Fiscal, Art. 55, alin. 4, lit. l) si Ordinul 835 / 2015 – privind incadrarea in aceste activitati.

Astfel, conform articolului mai sus mentionat din Codul Fiscal, aflam ca in anumite conditii, veniturile din salarii pe care le incaseaza un programator in baza unui contract individual de munca, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit.Citeste mai mult

Citeste si: »
« Avantaje in Natura | Programatori »

Suspendarea Contractului Individual de Munca

marți, 14 iulie 2015 - postat de

Suspendarea contractului individual de munca presupune intreruperea temporara a activitatii salariatului, pe de-o parte, urmata de neplata drepturilor salariale de catre angajator, cuvenite salariatului pentru perioada respectiva, pe de alta parte.

Conform Art. 49, alin. 3 din Lg. 53 / 2003 – Codul Muncii, pe perioada suspendarii contractului individual de munca, pot exista unele drepturi si obligatii ale partilor, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.Citeste mai mult

Citeste si: »